Ouderportaal
 

Els
secretaresse

T  072-5147147
E  e.mulder@skoa.nl

Onze oudercommissie

Ouderbetrokkenheid vinden wij belangrijk. Daarom organiseren wij regelmatig ouderavonden met uiteenlopende thema's. Daarnaast kun je ook lid worden van de oudercommissie. Wij vinden een actieve oudercommissie waardevol voor alle ouders en kinderen. Daarom zijn nieuwe leden voor de oudercommissies altijd van harte welkom.

Ouders in de oudercommissie denken mee over allerlei beleidsmatige en praktische zaken zoals openingstijden, tarieven, voeding, pedagogisch beleid, veiligheid en gezondheid en ze adviseren onze directie hierover. Dus voordat wij een besluit nemen over bijvoorbeeld ons voedingsbeleid, raadplegen wij onze oudercommissies. Daarnaast spreken zij tijdens het regelmatige overleg met de manager kinderopvang over de algemene gang van zaken op de locatie. Zinvol en belangrijk, voor jou en natuurlijk je kind(eren).

Eén centrale oudercommissie

Bij SKOA hebben we sinds september 2020 een centrale oudercommissie. Hierin zitten afgevaardigden van de lokale oudercommissies en zij zijn gemachtigd voor een aantal taken en adviesrechten. Met elkaar hebben zij afspraken gemaakt om welke taken en adviesrechten dit gaat, veelal zijn die gericht op de brede blik op onze organisatie en algemeen beleid. De lokale zaken en belangen worden natuurlijk gewoon door de lokale oudercommissies behartigd. De centrale en lokale oudercommissies bestaan dus naast elkaar. De centrale oudercommissie overlegt met de directie, de lokale oudercommissies overleggen met de managers kinderopvang. Onderling zijn ze, de centrale en de lokale oudercommissies, ook met elkaar in gesprek. Dat gaat over de recente ontwikkelingen en hun gezamenlijke afstemming.

We zetten even een paar praktische punten van de oudercommissie op een rij:

  • Het vraagt maar 6-8 uur per jaar van je tijd
  • Je kunt ook een duo vormen, bijvoorbeeld met je partner
  • Je hebt geen ervaring nodig
  • Het is leuk, leerzaam, zinvol en wordt echt gewaardeerd. Door ouders, kinderen èn ons.

Heb je vragen of ben je geïnteresseerd, neem dan contact op met Els Mulder. Dat kan telefonisch 072-5147147 of je stuurt haar even een mailtje e.mulder@skoa.nl.

INFO

{{msg.body}}

 

© 2000 - 2022 SKOA  |  Stichting kinder opvang Alkmaar

SKOA gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website voor de bezoeker beter werkt.

meer informatie