Ouderportaal
 

Mia
beleidsmedewerker
kwaliteit

T  072-5147147
E  m.schipper@skoa.nl

Veiligheidsbeleid

Met elkaar creëren we een plek waar kinderen zich thuis voelen en de veiligheid van de kinderen staat daarbij voorop. Met ons beleid veiligheid kijken we continu waar we ons als organisatie kunnen verbeteren. Ons beleid kent vier pijlers.

Preventie

Iedereen levert bij ons zijn bijdrage. Dat doen wij met onze bedrijfshulpverlening, hebben we alle pedagogisch medewerkers en chauffeurs een training kinder-EHBO laten volgen, hebben we een calamiteitenplan en nemen we op iedere locatie preventieve veiligheids- en gezondheidsmaatregelen.

Fysieke veiligheid

Wij willen de kinderen en onze medewerkers een werk-, speel- en leeromgeving bieden waarbij kinderen beschermd worden tegen risico's met ernstige gevolgen, maar we ze begeleid leren omgaan met kleine risico's. Zo leren we ze de risico's in te schatten en een juiste afweging te maken.

Emotionele veiligheid

Voor ons betekent dit dat kinderen zich gehoord en gezien voelen, dat ze het gevoel hebben dat ze zichzelf mogen zijn en dat ze zich thuis voelen.

Iedere dag werken wij hieraan en worden daarbij geholpen door ons protocol 'kindermishandeling en grensoverschrijdend gedrag in de kinderopvang', op maat gemaakt voor onze organisatie en het wettelijk verplichte 'vier-ogenprincipe'. Wij vinden het ook belangrijk dat collega's, kinderen en ouders bewust omgaan met het gebruik van (social) media. Daarom hebben we hier duidelijke richtlijnen voor opgesteld. Daarnaast hebben we dagelijks aandacht voor integriteit, onze beroepscode kinderopvang en samen duidelijke gedragsregels vastgesteld hoe we met elkaar om willen gaan. Zo voorkomen we ongewenst gedrag als (seksuele) intimidatie, agressie, geweld en discriminatie en helpen we de kinderen mondiger te maken op momenten dat het nodig is.

Borging en Kwaliteit

Wij maken gebruik van de methode Risicomonitor 2.0 waarbij Quickscans, checks en maatregelen ons beleidsplan actueel houden. Samen met de managers kinderopvang en het team evalueren we jaarlijks de voortgang.

INFO

{{msg.body}}

 

© 2000 - 2022 SKOA  |  Stichting kinder opvang Alkmaar

SKOA gebruikt cookies om ervoor te zorgen dat de website voor de bezoeker beter werkt.

meer informatie